Hjem

Sjamanisme er den eldste spirituelle vei vi mennesker kjenner til. Kjernen i sjamanisme er at alt i skaperverket har liv og er forbundet med hverandre. Man finner spor etter sjamanisme på alle kontinenter, også her i Norden.


Ordet sjaman stammer fra Evenkifolket i Sibir og betyr "den som vet".

En sjaman beskrives som en person som har evnen til å endre sin bevissthet og som sammen med sin åndehjelper drar på en reise til en annen virkelighet for å bringe kraft og visdom tilbake til denne verden, enten for å hjelpe seg selv, andre eller samfunnet.

 

Erfaring viser at alle mennesker kan lære å praktisere sjamanisme og dermed få tilgang til visdom, kraft og hjelp.

Gjennom rytmisk tromming eller rasling endres bevisstheten og man starter på en reise inn i et parallelt univers for å få innsikt om et tema eller hjelp og kraft. Sjamanreiser er symbolreiser og alt som skjer må sees i lys av intensjonen man reiser på.


Photo: Rosemarie Irmgard Grøssfjeld